DPL ETT

Ofertes de feina DPL ETT

Perfils logístics, sobretot mossos de magatzem, preparador de comandes i carreters frontals, retràctils i trilaterals.

Població: De la zona: Sabadell, Parets, Terrassa. Fora de la zona: Barcelona, Port, Montcada, Viladecans, etc.

Estudis: –

Coneixements: En el cas dels carreters, carnet vigent.

Experiència: Tota experiència és summament valorable, però no imprescindible

Durada: 6 mesos amb possibilitat de pròrroga

Horaris: Pot ser de dies solts a temporalitats més llargues