El Corte Inglés

Ofertes de feina de El Corte Inglés

Perfil i breu explicació del lloc de treball a cobrir:
– venedor/a
– professionals* de peribles (xarcuteria, carnisseria, peixateria, etc.), oficis (manteniment, visual, etc.),
– administratius, reposició, logística, etc. (tots els perfils propis de l’activitat que es desenvolupa a un gran magatzem).

Població: Sabadell

Experiència: En el cas d’un professional, haver tingut una experiència mínima de 4 anys a l’àmbit sol·licitat.

Durada: Eventual de 6 mesos o 1 any (si és professional).

Horaris: Continuats (rotatius amb una setmana de matí i una altra de tarda; fixes de tarda o de contractació de determinats dies coincidents amb els de major venda).