Notícies

Notícia Diari de Sabadell de la Fira Vallès Treball Jove
La Fira Vallès Treball Jove a Ràdio Sabadell
Notícia de la Fira Vallès Treball Jove a Diari de Sabadell
Notícia de la Fira Vallès Treball Jove a iSabadell